Випуск 24 (2017р)

Шановні читачі! Журнал «Часопис цивілістики» – офіційне видання, що спеціалізується на висвітленні новин, статей, анонсів в сфері цивільних правовідносин. На сторінках журналу публікуються матеріали з актуальних питань розвитку цивільного права і законодавства, а також погляди провідних учених і практикуючих юристів, експертів в області теорії та практики на сучасні правові проблеми. Основні завдання журналу, сформульовані редакційною […]

Випуск 23 (2017р)

Шановні читачі! Перед вами двадцять третій номер журналу «Часопис цивілістики», засновником якого є Національний університет «Одеська юридична академія». Цей випуск журналу висвітлює важливі питання цивільного, сімейного, міжнародного права, права інтелектуальної власності, господарського, земельного та інформаційного права, які на сьо- годні викликають особливий інтерес у наукових колах та на практиці.

Випуск 22 (2017р)

Представлений увазі читача черговий випуск «Часопису цивілістики» містить статті, в яких досліджуються актуальні проблеми правового регулювання цивільних та суміжних із цивільними правовідносин в умовах євроінтеграції. Проведення на сучасному етапі реформ, обумовлених розвитком у напрямку європейської інтеграції, потребує проведення спеціальних дослід­жень, предметом яких є висвітлення актуальних проблем, що постають у процесі впровадження та тлумачення нових законодавчих […]

Випуск 21 (2016р)

Двадцять перший номер журналу «Часопис цивілістики» містить наукові статті, у яких вирішу­ються складні цивілістичні проблеми. У представле­ ному до уваги читача випуску журналу висвітлюють­ся важливі питання цивільного та сімейного права, права інтелектуальної власності, які на сьогодні ви­кликають особливий інтерес у наукових колах та на практиці.

Випуск 20 (2016р)

У цьому номері журналу «Часопис цивілістики» висвітлюються важливі теоретичні, практичні, істо­ричні та методологічні проблеми цивільного права та процесу, інтелектуального права, які на сьогодні викликають особливий інтерес у наукових колах та на практиці. Попри всю різноманітність тематики і харак­теру викладу матеріалу, усі статі, представлені у цій збірці, вирішують проблеми адаптації законодав­ства України до законодавства ЄС. Безперечною […]